Program

BİLİMSEL PROGRAM / SCİENTİFİC PROGRAM

3 Mayıs 2018

09.00-10.00 

Kayıt

10.00-11.00

Keman –Bağlama eşlikli Sempozyum Açılış Müziği

Keman- Solist: Gamze Çalık Çetin

Bağlama-Solist:İbrahim Çetin 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 

Açılış konuşmaları

Kongre Başkanı Açılış Konuşması

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

Bolu Belediye Başkanı

Vali

11.00-11.30

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı Örneği

Özkan Avcı

11.30-12.00

İş Güvenliği Dojo Eğitim Alanının Açılışı

12.00-13.45

ÖĞLE ARASI

13.45-14.00

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitim Sistemine Entegrasyonu

İlker Acar

14.00-15.15

MEVZUAT, KAZA VE OKUL YÖNÜYLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Oturum Başkanı: Makbule Tokur Kesgin

14.00-14.20

Meslek Liselerinden Anaokullarına İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Önemli?

Alp Ergör

14.20-14.40

Türkiye’de  Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Mevzuat 

Kadir Atlı

14.40-15.00

İş Kazaları

Kadir Tomas

15.00-15.15

Tartışma

15.15-15.30

Çay kahve arası

15.30-16.30

MESLEK HASTALIKLARI, ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE MESLEKİ YETERLİLİK

Oturum Başkanı: Hacer Alpteker

15.30-15.50

Meslek Hastalıkları

Kadir Atlı

15.50-16.10

Çalışan Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi, Sağlık İzlemleri

Makbule Tokur Kesgin

16.10-16.30

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Sistemine Bakış

Osman Camcı

16.30-16.50

Okulda Gürültü Kirliliği: Nedenleri, Etkileri Ve Kontrol Edilmesi  (Tübitak 1001 Projesinin Sunumu)

Mızrap Bulunuz

17.00

Sosyal Program Gölcük Gezisi

 

 

 

        4 Mayıs 2018

09.30-10.45

GÜVENLİ OKULLAR

Oturum Başkanı: Mızrap Bulunuz

09.30-09.50

Güvenli ve Sağlıklı Okul Çevresi

Nuriye Yıldırım Şişman

09.50-10.10

Okullarda Sağlığı Geliştirme

Songül Çağlar

10.10-10.30

Okullarda Şiddetin Önlenmesi

Seher Zengin

10.30-10.45

Sivil Toplum Örgütlerinin İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Rolü

Murat Ülken

10.45-11.00

Çay kahve arası

11.00-12.00

OKULLARDA RİSKLİ DURUMLAR ve  OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

Oturum Başkanı: Nuriye Yıldırım Şişman

11.00-11.20

Okullarda Riskler, Kazalar ve Çözüm Önerileri

Özlem Örsal

11.20-11.40

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Lisesi

Güley Ülger

11.40-12.00

Osmangazi Üniversitesi Gençlik Danışma Birimi

Özgül Örsal

12.00-12.20

Okullarda Güvenlik Kültürünün Gelişiminde Sağlık Eğitiminin Önemi

Hacer Alpteker

12.20-13.45   

ÖĞLE ARASI

13.45-14.05

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

Oturum Başkanı: Özlem Örsal

14.05-14.25

İş Güvenliği Kültürü Oluşumunda Denetimlerin Rolü ve Önemi

Ergün Göktaş

14.25-14.45

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Hukuki ve Cezai Sorumluluklar

Talat Canbolat

14.45-15.05

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Nerede Başlamalı? (Ford Otosan Okul Öncesi Örneği)

Zeynep Baltürk Zengin, Çağla Atmaca, Ferda Yıldırım, Gökhan Dombaycı

15.05-15.25

Plaket

15.25-15.40

Çay kahve arası

15.40-16.25

Tiyatro

17.00

Sosyal Program Abant Gezisi

Yazdır e-Posta

Destekleyen Kuruluşlar