Konular

ANA TEMA: Halk Sağlığı bakışıyla güvenli okullar, çalışan sağlığı ve iş güvenliği

Poster Bildirileri aşağıdaki konularda hazırlanabilir:

Okullarda/İşyerlerinde sağlığı etkileyen risk faktörleri, korunma, alınacak önlemler

  • Okullarda çalışanların/ Öğrencilerin/Çalışanların bulaşıcı hastalık riskleri
  • Okullarda çalışanların/ Öğrencilerin/Çalışanların ergonomik riskleri
  • Okullarda çalışanların/ Öğrencilerin/Çalışanların iş kazaları
  • Okullarda çalışanların/ Öğrencilerin/Çalışanların yaptıkları işe bağlı yaşadıkları riskler
  • Okullarda çalışanların/ Öğrencilerin/Çalışanların yaşadıkları şiddet
  • Okullarda çalışanların/ Öğrencilerin/Çalışanların psikososyal sorunları
  • Eğitim sürecinde çalışan sağlığı ve güvenliği kapsamında öğrencilerin karşılaştıkları sağlık sorunları

 

SEMPOZYUM KİTABI: Sempozyumda yapılan konuşmalar ve  kabul edilen poster bildirilere elektronik ortamda pdf formatında sempozyum ve Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasından ulaşılabilecektir.

Yazdır e-Posta

Destekleyen Kuruluşlar