Bildiri Formatı

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

 

Poster Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

*Bir araştırmacı sempozyuma en fazla iki poster ile katılabilir.

 1. Sempozyumda yalnızca POSTER BİLDİRİ kabul edilecektir.
 2. Bildiriler Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 3. Poster bildiri gönderilirken Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir. Poster bildiriler sempozyum kitabında Türkçe ve İngilizce metin olarak yer alacaktır. Poster bildiri en az 300 en fazla 500 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 4. Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir. Araştırma bildiri özeti; problem tanımı ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır. Derleme bildiriler; giriş, genel bilgiler, sonuç ve anahtar sözcüklerden oluşmalıdır.Gönderilecek tüm poster bildirilere mutlaka kaynakça eklenmelidir.
 1. Yazılar (A4) boyutlarında kağıda, her yanından 2.5 cm boşluk kalacak şekilde, Times New Roman karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 2. Bildiri özetlerini son gönderme tarihi  18 Nisan 2018dır.
 3. Bilimsel Kurul üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendireceklerdir.
 4. Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları 24 Nisan 2018tarihinde yazarların bildiri özetlerini gönderirken belirttikleri e-posta adresine  gönderilecektir.
 5. Poster Bildiriler This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine  e-posta yolu ile gönderilmelidir. Bilgi ve yardım taleplerinizi:  Öğr. Gör. Seher Zengin’e ya da This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine iletebilirsiniz.
 6. Tel:0 374 250 10 00/(Telefon üniversitenin santralidir. Lütfen 4772'ye bağlanın ya da 4772'yi kodlayın. Anlayışınız için teşekkür ederiz)
 7.      0 374 253 45 20

 

Poster Sunum Kuralları

 1. Kabul edilen posterler araştırmacının isteğine göre Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.
 2. Poster ölçüsü 70(en) x 90 (boy) cm’dir

Yazdır e-Posta

Destekleyen Kuruluşlar